۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

متابوليسم | فعالیت

به فرآيند شيميايي گفته مي‌شود كه پس از جذب غذا توسط دستگاه گوارش صورت مي‌گيرد. متابوليسم، سلولهاي بدن را قادر مي‌سازد، انرژي مواد غذايي را آزاد نمايند، ماده‌اي شيميايي را به ماده‌اي ديگر تبديل كند ( مثلاً تبديل آمينو اسيدها به پروتئين) و مواد زائد براي دفع آماده نمايد ( رجوع كنيد به متابوليسم پايه).

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر